WELKOM OP DE WEBSITE VAN KINDERTHERAPIE PRAKTIJK ‘WIEL VAN PLEZIER’ IN LEIDEN

Ieder kind is uniek en beschikt over mooie kwaliteiten. Kwaliteiten die overschaduwd kunnen worden, doordat het kind dreigt te stagneren in zijn ontwikkeling. Deze stagnatie is vaak zichtbaar in het gedrag van het kind. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: het kind heeft ineens moeite met in slaap komen, het kan teruggetrokken of juist agressief gedrag gaan vertonen, het heeft moeite om zich voor een langere periode op een taak te concentreren of hij of zij vindt het lastig om vriendjes te maken en deze contacten te behouden.
Herkent u één of meerdere van deze voorbeelden? Kindertherapie praktijk Wiel van Plezier in Leiden kan uitkomst bieden.

Wiel van Plezier Leiden, Kindertherapie

Wat is (psychomotorische) kindertherapie?

Psychomotorische kindertherapie is een therapeutische behandelwijze voor kinderen die vastlopen of dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling en dit in hun gedrag laten zien. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. Daarom is het belangrijk dat er wordt afgestemd op het specifieke ontwikkelingsniveau van het kind. Door middel van beweging, spel, muziek en lichaamsgericht werk in mijn praktijk in Leiden, speel ik in op de primaire behoeftes en/of gevoelens. Door de kwaliteiten van het kind in te zetten tijdens de therapie, kunnen we werken aan de kanten waarin het kind zich verder mag ontwikkelen. De ouders, gezinssituatie en school spelen hierin een hele belangrijke rol. Door de ouders en leerkracht(en) te betrekken bij de kindertherapie, kunnen zij uiteindelijk zelfstandig de ontwikkeling van het kind ondersteunen en begeleiden.
Meer informatie over psychomotorische kindertherapie kunt u vinden op: www.nvpmkt.nl

Voor wie is kindertherapie?

Psychomotorische kindertherapie is voor veel klachten inzetbaar. De meest voorkomende klachten op een rijtje gezet:

Sociaal/emotioneel
Teruggetrokken of agressief gedrag | Lusteloosheid, nergens meer zin in hebben
Slaap-eetproblemen | Negatief zelfbeeld | Pesten of gepest worden (weerbaarheid)
Moeilijk contact maken met leeftijdsgenootjes

Cognitief
Intrinsieke motivatieproblemen | Concentratieproblemen | Planmatig werken | Impulsiviteit

Motoriek
Houterig, onhandig bewegen | Over-beweeglijkheid | Grove-fijne motoriek
Te weinig lichaamsbesef/bewustzijn

Ook kan de ontwikkeling van een kind stagneren ten gevolge van een stoornis zoals bijvoorbeeld:
AD(H)D, autisme(Asperger, PDD-NOS), angststoornissen, hechtingsproblematiek of een traumatische gebeurtenis (verlies/rouw, ziekte, scheiding, seksueel misbruik)

 Wie ben ik?

Mijn naam is Rosa-Liek Feitsma. Ik ben 46 jaar, getrouwd en moeder van twee kinderen. Mijn carrière begon als juf op de Eerste Nederlandse Montessorischool (ENMS) in Den Haag. Hier ontdekte ik mijn passie voor het werken met kinderen. Na 15 jaar voor de klas te hebben gestaan was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Dat zorgde ervoor dat ik mij gespecialiseerd heb als Psychomotorische Kindertherapeut.

Tijdens mijn werk als Juf lag mijn voorkeur al bij kinderen met cognitieve en/of motorische problemen. Dan kunt u onder andere denken aan kinderen met ADHD of kinderen binnen het autistische spectrum. Wat mij in hun aantrok was dat ik als juf al met kleine tips en aanpassingen veel resultaat kon bereiken in hun ontwikkeling. Door het volgen van de studie (psychomotorische) kindertherapie kon ik mijn ervaring en kennis nog meer uiting geven in mijn praktijkruimte in leiden.

Inmiddels werk ik al jaren met veel plezier en succes met kinderen die vast lopen of dreigen te lopen in hun ontwikkeling wat tot uiting komt in hun gedrag. Herkent u dit in uw kind, heeft u vragen of wilt u advies, neem gerust contact met mij op. Ik sta u graag te woord.

 

Rosa-Liek Feitsma, kindertherapie in Leiden

WERKWIJZE

Er vindt eerst een intakegesprek plaats. In dit gesprek verzamel ik zoveel mogelijk informatie over de ontwikkeling en problematiek van uw kind. Tijdens de eerste 5 sessies zal ik het gedrag van uw kind observeren en analyseren. Hierbij kijk ik naar verschillende aspecten die terug te zien zijn in het gedrag, bijvoorbeeld: De motoriek van uw kind, hoe reageert uw kind emotioneel op verschillende situaties en hoe maakt het contact met anderen.
De verzamelde informatie verwerk ik in een onderzoeksrapport dat ik met u zal bespreken. Naar aanleiding van het onderzoeksrapport stel ik een specifiek op uw kind afgestemd behandelplan op, waarmee wij de therapie kunnen starten.

Items die tijdens de therapie aan bod kunnen komen zijn:
• Wat voel ik in mijn lijf, wie ben ik, wat kan ik en waar word ik blij van
• Cognitieve vaardigheden aanleren, zoals planmatig werken
• Hoe kan ik de baas blijven over mijn eigen emoties
• Hoe leg ik contact met anderen en hoe kan ik deze contacten behouden

TARIEVEN en VERGOEDINGEN

 • Sessie PMKT                                                                          €77,50 per 45 min
 • Intakegesprek                                                                       €92,50 per uur (incl.dossiervorming, communicatie verwijzers, school e.d)
 • Tussen- en eindevaluatie ouders                                      €87,50 per uur
 • Ouder-kind sessie/coaching                                               €87,50 per uur
 • Observatie school en rapportage                                      €92,50 per uur
 • Deelname Multi Disciplinair Team school/JGT                €92,50 per uur
 • Overleg school                                                                      €92,50 per uur
 • Psychomotorisch onderzoek/behandelplan                    €167,50
 • Coaching leerkrachten op locatie                                      €110,- per uur
 • Begeleiding op afstand voor ouders en kind middels telefoon, FaceTime en/of Skype € 25,- per 15 minuten

Bovenstaande tarieven op externe locatie zijn inclusief reistijd en bijbehorende reiskosten.

Psychomotorische Kindertherapie wordt door verschillende zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed in het aanvullende verzekeringspakket onder alternatieve zorg. Kijk vooraf in uw polis, zodat u precies weet wat de mogelijkheden zijn.

Wilt u direct weten wat u door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt, klik dan HIER

Wiel van Plezier is aangesloten bij:
NVPMKT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie)
Nummer : 6186
Sinds November 2013 is de NVPMKT aangesloten bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen).

NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg), registratienummer 9123

RBCZ/TCZ, licentienummer 304077R

Informatie die van belang is voor de zorgverzekeraars:
KvK : 51719533
BTW : 135427174B01

• Op mijn behandelingen zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden die gelden in PMKT praktijk Wiel van Plezier, maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de cliënt, de ouders/verzorgers en de therapeut.
• Aan de informatie over vergoeding door zorgverzekeraars kunnen geen rechten worden ontleend.
 

CONTACT

Wilt u meer informatie over de therapie of een afspraak maken, dan kunt u contact opnemen.

PMKT praktijk ‘Wiel van Plezier’
Rosa-Liek Feitsma
Tel: 06-24567977
Email: info@wielvanplezier.nl

Mocht u de voicemail krijgen tijdens werkuren, spreekt u gerust uw naam en telefoonnummer in en ik zal binnen 24 uur contact met u opnemen. U kunt ook altijd een email sturen.

Adres praktijkruimte:
PKMT Leiden “Wiel van Plezier”
Schuttersveld 91
2316 ZZ Leiden

  Home

  Wat is PMKT

  Voor wie?

  Wie ben ik?

  Werkwijze

  Tarieven

  Contact

  Wiel van Plezier
  Schuttersveld 91
  2316 ZZ Leiden
  06-24567977