WELKOM OP DE WEBSITE VAN KINDERTHERAPIE PRAKTIJK ‘WIEL VAN PLEZIER’ IN LEIDEN

Ieder kind is uniek en beschikt over mooie kwaliteiten. Kwaliteiten die overschaduwd kunnen worden, doordat het kind dreigt te stagneren in zijn ontwikkeling. Deze stagnatie is vaak zichtbaar in het gedrag van het kind. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: het kind heeft ineens moeite met in slaap komen, het kan teruggetrokken of juist agressief gedrag vertonen, het heeft moeite om zich voor een langere periode op een taak te concentreren of hij/zij vindt het lastig om vriendjes te maken en deze contacten te behouden.
Herkent u één of meerdere van deze voorbeelden? Kindertherapie praktijk Wiel van Plezier in Leiden kan uitkomst bieden.

Wiel van Plezier Leiden, Kindertherapie

Wat is (psychomotorische) kindertherapie?

Psychomotorische kindertherapie is een therapeutische behandelwijze voor kinderen die vastlopen en/of dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling en dit in hun gedrag laten zien. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. Daarom is het belangrijk dat er wordt afgestemd op het specifieke ontwikkelingsniveau van het kind. Door middel van beweging, spel, muziek en lichaamsgericht werk in de praktijk in Leiden, spelen wij in op de primaire behoeftes en/of gevoelens. Door de kwaliteiten van het kind in te zetten tijdens de therapie, kunnen we werken aan de kanten waarin het kind zich verder mag ontwikkelen. De ouders, gezinssituatie en school spelen hierin een hele belangrijke rol. Door de ouders en leerkracht(en) te betrekken bij de kindertherapie, kunnen zij uiteindelijk zelfstandig de ontwikkeling van het kind ondersteunen en begeleiden. Meer informatie over psychomotorische kindertherapie kunt u vinden op: www.nvpmkt.nl

 

Voor wie is kindertherapie?

Psychomotorische kindertherapie is voor veel klachten inzetbaar. De meest voorkomende klachten op een rijtje gezet:

Sociaal/emotioneel
Teruggetrokken of agressief gedrag | Lusteloosheid, nergens meer zin in hebben
Slaap-eetproblemen | Negatief zelfbeeld | Pesten of gepest worden (weerbaarheid)
Moeilijk contact maken met leeftijdsgenootjes

Cognitief
Intrinsieke motivatieproblemen | Concentratieproblemen | Planmatig werken | Impulsiviteit

Motoriek
Houterig, onhandig bewegen | Over-beweeglijkheid | Grove-fijne motoriek
Te weinig lichaamsbesef/bewustzijn

Ook kan de ontwikkeling van een kind stagneren ten gevolge van een stoornis zoals bijvoorbeeld:
AD(H)D, autisme (Asperger, PDD-NOS), angststoornissen, hechtingsproblematiek of een traumatische gebeurtenis (verlies/rouw, ziekte, ziekenhuisopnames, scheiding, seksueel misbruik, bevallingen, stress bij ouders).

Herkent u dit in uw kind, heeft u vragen of wilt u advies, neem gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Wie zijn wij?

Mijn naam is Rosa-Liek Feitsma, eigenaar van Wiel van Plezier. Ik ben getrouwd en moeder van twee jongens. Mijn carrière begon als juf op de Eerste Nederlandse Montessorischool (ENMS) in Den Haag. Hier ontdekte ik mijn passie voor het werken met kinderen. Na 15 jaar voor de klas te hebben gestaan was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Dat zorgde ervoor dat ik mij onderanderen gespecialiseerd heb als Psychomotorische Kindertherapeut.

Tijdens mijn werk als Juf lag mijn voorkeur al bij kinderen met sociaal-emotioneel, cognitieve en/of motorische problemen. Dan kunt u onder andere denken aan kinderen met ADHD, kinderen binnen het autistische spectrum en verschillende trauma’s (ziekte, hechting, verlies/rouwverwerking). Wat mij in hen aantrok was dat ik als juf al met kleine tips en aanpassingen veel resultaat kon bereiken in hun ontwikkeling. Door het volgen van de studie (psychomotorische) kindertherapie kon ik mijn ervaring en kennis nog meer uiting geven in mijn praktijkruimte in Leiden. In de loop der tijd ben ik mij d.m.v verschillende studies verder blijven ontwikkelen en kijk ik steeds opnieuw naar wat een kind nodig heeft. Inmiddels werk ik al jaren met veel plezier en succes met kinderen ( en ouders) die gebaat zijn bij gerichte ondersteuning in hun ontwikkeling. 

Naast mij werken bij Wiel van Plezier Lisette Storm en Mariska Kers als zelfstandig psychomotorisch kindertherapeut. 

 

Rosa-Liek Feitsma, kindertherapie in Leiden

WERKWIJZE

Er vindt eerst een intakegesprek met ouders plaats. In dit gesprek verzamelen wij zoveel mogelijk informatie over de ontwikkeling en problematiek van uw kind. Wij vragen u om verschillende formulieren in te vullen, zodat wij een nog breder beeld kunnen vormen en daarmee ook een digitaal dossier kunnen opbouwen voor uw kind. Tijdens de eerste 4/5 sessies zullen wij het gedrag van uw kind observeren en analyseren. Hierbij kijken wij naar verschillende aspecten die terug te zien zijn in het gedrag, bijvoorbeeld: De motoriek van uw kind, hoe reageert uw kind emotioneel op verschillende situaties en hoe maakt het contact met anderen.
De verzamelde informatie zullen wij tijdens een daarop volgend oudergesprek met u bespreken.Tijdens zo’n gesprek is er genoeg ruimte om ook uw bevindingen met ons te delen en/of vragen te stellen. Naar aanleiding van het gesprek zullen wij specifiek op uw kind afgestemd leerdoelen opstellen, waarmee wij de therapie verder kunnen voortzetten.

Items die tijdens de therapie aan bod kunnen komen zijn:

 • Wat voel ik in mijn lijf, wie ben ik, wat kan ik en waar word ik blij van
 • Cognitieve vaardigheden aanleren, zoals planmatig werken, spanningsboog verlengen
 • Hoe kan ik de baas blijven over mijn eigen emoties, nuances leren aanvoelen
 • Hoe leg ik contact met anderen en hoe kan ik deze contacten behouden

 

Tarieven 2024

  • Sessie PMKT                                                                          €82,50 per 45 min
  • Intakegesprek                                                                       €97,50 per uur (inclusief dossiervorming) communicatie verwijzers, school e.d)
  • Tussen- en eindevaluatie ouders                                      €92,50 per uur
  • Ouder-kind sessie/coaching                                               €92,50 per uur
  • Broertjes/zusjes sessie                                                        €92,50 per uur
  • Observatie school en rapportage                                      €97,50 per uur
  • Deelname Multi Disciplinair Team school/JGT                 €97,50 per uur
  • Overleg school, op lokatie                                                   €97,50 per uur
  • Psychomotorisch onderzoek/behandelplan                    €220,-
  • Eindrapportage                                                                     €110,-
  • Verslaglegging school, JGT (op vraag van ouders)           €110,-
  • Coaching leerkrachten op locatie                                      €130,- per uur
  • Begeleiding op afstand voor ouders en kind middels telefoon, FaceTime en/of Skype € 30,- 15 minuten

Bovenstaande tarieven op externe locatie zijn exclusief bijbehorende reiskosten.

Psychomotorische Kindertherapie wordt door verschillende zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed in het aanvullende verzekeringspakket onder alternatieve zorg. Kijk vooraf in uw polis, zodat u precies weet wat de mogelijkheden zijn.

Wilt u direct weten wat u door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt, klik dan HIER

Wiel van Plezier is aangesloten bij:
NVPMKT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie)
Nummer : 6186
Sinds November 2013 is de NVPMKT aangesloten bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen).

NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg), registratienummer 9123

RBCZ/TCZ, licentienummer 304077R

Informatie die van belang is voor de zorgverzekeraars:
KvK : 51719533
BTW : 135427174B01

• Op onze behandelingen zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden die gelden in PMKT praktijk Wiel van Plezier, maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de cliënt, de ouders/verzorgers en de therapeut.
• Aan de informatie over vergoeding door zorgverzekeraars kunnen geen rechten worden ontleend.
Helaas hebben een aantal verzekeraars (waaronder Zilveren Kruis) zonder overleg met de beroepsverenigingen de hulp aan kinderen onder de 18 uit de aanvullende verzekering gehaald, omdat ze van mening zijn dat jeugdzorg geheel via de gemeente gefinancierd kan worden.

CONTACT

Wilt u meer informatie over de therapie of een afspraak maken, dan kunt u contact opnemen.

PMKT praktijk ‘Wiel van Plezier’
Rosa-Liek Feitsma
Tel: 06-24567977
Email: info@wielvanplezier.nl

Mocht u de voicemail krijgen tijdens werkuren, spreekt u gerust uw naam en telefoonnummer in en ik zal binnen 24 uur contact met u opnemen. U kunt ook altijd een email sturen.

Adres praktijkruimte:
PKMT Leiden “Wiel van Plezier”
Schuttersveld 91
2316 ZZ Leiden

  Home

  Wat is PMKT

  Voor wie?

  Wie ben ik?

  Werkwijze

  Tarieven

  Contact

  Wiel van Plezier
  Schuttersveld 91
  2316 ZZ Leiden
  06-24567977