Welkom bij Wiel van Plezier

Ieder kind is uniek en beschikt over mooie kwaliteiten. Kwaliteiten die overschaduwd kunnen worden, doordat het kind dreigt te stagneren in zijn ontwikkeling. Deze stagnatie is vaak zichtbaar in het gedrag van het kind. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: het kind heeft ineens moeite met in slaap komen, het kan teruggetrokken of juist agressief gedrag gaan vertonen, het heeft moeite om zich voor een langere periode op een taak te concentreren of hij of zij vindt het lastig om vriendjes te maken en deze contacten te behouden.

Herkent u één of meerdere van deze voorbeelden?
Kindertherapie praktijk Wiel van Plezier in Leiden kan uitkomst bieden.

Het beste uit jouw kind halen?

Wat is (psychomotorische) kindertherapie?

Psychomotorische kindertherapie is een therapeutische behandelwijze voor kinderen die vastlopen en/of dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling en dit in hun gedrag laten zien. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. Daarom is het belangrijk dat er wordt afgestemd op het specifieke ontwikkelingsniveau van het kind. Door middel van beweging, spel, muziek en lichaamsgericht werk in de praktijk in Leiden, spelen wij in op de primaire behoeftes en/of gevoelens. Door de kwaliteiten van het kind in te zetten tijdens de therapie, kunnen we werken aan de kanten waarin het kind zich verder mag ontwikkelen. De ouders, gezinssituatie en school spelen hierin een hele belangrijke rol. Door de ouders en leerkracht(en) te betrekken bij de kindertherapie, kunnen zij uiteindelijk zelfstandig de ontwikkeling van het kind ondersteunen en begeleiden. Meer informatie over psychomotorische kindertherapie kunt u vinden op: www.nvpmkt.nl